Ziyaretçi Ve Refakatçi Poılitikası
14 Eylül 2023


 

HASTANENİN ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ POLİTİKASI

Hastanenin ziyaretçi ve refakatçi kurallarına tüm hasta ve yakınları uymalıdır.  Hasta ziyaretinden genel olarak amaçlananlar:

•             Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (giysi gibi),

•             Hastanın yakınları ile görüşerek moral ve motivasyon düzeyini arttırmak,

•             Hastanın hekiminden, hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi almaktır.

         Hastanemizde aksi bir karar alınmadıkça her gün hasta ziyareti yapılmaktadır. Ziyaret saatleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Hasta ziyaretleri her gün saat 13:00 – 14:00 ve 19:00 - 20:00  saatleri arasındadır.

ÖZEL DURUMLAR;

Ziyaret edilmemesi veya kontrollü ziyaret gerektiren hastalar; bulaşıcı hastalığı olan hasta ziyaretleri gerekli izolasyon ve İl Hıfzısıhha Kurumunun karaları doğrultusunda önlemleri alınarak yapılır. Bağışıklık sistemi bozuk hasta ziyaretleri gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, bone, eldiven, galoş ve koruyucu önlük) giyilerek yapılır. Özellikli hasta grupları için hekimin ziyarette sakınca gördüğü hastalarda ancak hekim izniyle ziyaret yapılabilir. Hasta ziyaretine getirilmemesi gereken risk grupları: 12 yaşından küçük çocuklar ziyaret için kabul edilmez. Özel durumlarda ve çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları gibi çocukların hekim izniyle ziyaretine müsaade edilebilir. Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar ziyaret için kabul edilmez. Herhangi bir kronik hastalığı olan veya enfeksiyon almaya yatkın olan kişilerin de hasta ziyaretine gelmeleri uygun değildir.

Hasta ziyareti esnasında dikkat edilecek hususlar:

•             Hasta ziyareti, belirlenmiş olan ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.

•             Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti idari sorumlu ya da sorumlu hemşire izniyle mümkündür.

•             Ziyaret yasağı olan hastalara ziyaret için ısrar edilmemelidir.

•             Ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen en fazla 10 dakika).

•             Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.

•             Hasta yataklarına oturulmamalı ve hastanın eşyaları kullanılmamalıdır.

•             Hasta ile temas etmeden önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalı, yakın temastan (sarılma, öpme vb.) kaçınılmalıdır.

•             Hastalara dışarıdan canlı çiçek, yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

Refakatçıların uyması gereken kurallar:

•             Hastaların yanında refakatçi kalması, tıbbi bir zorunluluk olması kaydıyla ilgili hekimin lüzum görmesi ve idari sorumlunun onayı ile belirtilen sürece mümkündür.

•             Refakatçiler, mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler.

•             Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.

•             Çocuk kliniklerinde refakatçisi tercihen kadın olmalıdır. (Özel durumlarda planlama yapılarak refakatçi kabulü yapılır.)

•             Sürekli kalan refakatçilerin iaşesi genel esaslar dâhilinde kurumca karşılanır.

•             Ücretli hastaların refakatçilerinden sağlık bakanlığının belirlediği fiyat tarifesine göre ücret alınır.

•             Refakatçiler, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.

•             Refakatçiler hastanede kaldıkları müddetçe kendilerine verilen refakatçi kartını herkes tarafından görünecek bir şekilde takmak zorundadırlar. Bu kartı takmayan refakatçiler personeller tarafından uyarılır.

•             Refakatçilere sağlık hizmeti verilmez.

*Özellikli hasta gruplarının bulunduğu odalarda refakatçi uygulamasına ilşikin düzenleme hastanın hekimi ve hemşiresi tarafından  düzenlenir.