Kalite Politikamız
09 Haziran 2023

Sağlıklı yaşamı hedef alarak; yüksek kaliteli, etkili, erişilebilir ve etkin sağlık hizmeti sunumunda, hasta, hasta yakınları ve çalışanların memnuniyetini sağlamak, hasta mahremiyeti ve güvenliğine dikkat ederken, hasta ve yakınlarının haklarını korumak ve tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek, güvenilir ve kolay ulaşılabilen sürdürülebilir sağlık hizmeti anlayışı ile bölgesel düzeyde tercih edilen sağlık kurumlarından biri olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak, çalışanlarımızın sürekli eğitimini desteklemek, kurumsal amaç ve hedefleri sürekli ölçme ve iyileştirme çalışmaları yapmak, çevreye ve topluma duyarlı, sürekli gelişen bilim ve teknoloji ışığında, bina alt yapı donanımları sağlam, yasal şartlara ve kalite yönetim sistemine uygun, devamlı kalite yönetim sistemini iyileştirme çalışmaları ile sağlık hizmeti sunmak, kalite politikamızdır.