Kalite Organizasyon Şeması Görev Dağılımı
02 Ekim 2023

KURUMSAL HİZMETLER

 

KURUMSAL YAPI

KALİTE VE DOKÜMAN YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİMİ

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

KURUMSAL VERİMLİLİK

ACİL DURUM VE AFET – KBRN YÖNETİMİ

EĞİTİM YÖNETİMİ/ SOSYAL SORUMLULUK

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Merve ANLAR

Merve ANLAR

Zübeyir METİN

Merve ANLAR

Merve ANLAR

Nida TABU

Esin TURMAZ

Nida TABU

Nida TABU

Merve ANLAR

Nida TABU

Nida TABU

Onur ELMAS

Nida TABU

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

HASTA DENEYİMİ

HİZMETE ERİŞİM

YAŞAM SONU HİZMETLER

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Dr. Mehmet KENDİR

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Fadime ŞANLI

Fadime ŞANLI

Merve ANLAR

Merve ANLAR

Menteş ŞEN/ Yaşar KIZILIRMAK

Merve ANLAR

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

HASTA BAKIMI

İLAÇ YÖNETİMİ

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Op.Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Dr. Mehmet KENDİR

Fadime ŞANLI

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Uzm. Dr. İbrahim Erkam CANTİMUR

Uzm. Dr. Tuğçe ÖZEK

Merve ANLAR

Esin TURMAZ

Merve ANLAR

Merve ANLAR

Ayşenur GÜNGÖR

Esma KÜÇÜKÖZ

Osman TOKAY

Şeyma DOĞAN

Ömer ÖZKAN

Ömer ÖZKAN

Esin TURMAZ

Yasemin KOÇ

Merve AY

Esma KÜÇÜKÖZ

Fadime ŞANLI

Ayşe KUMARTAŞ

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ

ORGAN DOKU NAKLİ

ACİL SERVİS HİZMETLERİ

 

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Merve ANLAR

Esma KÜÇÜKÖZ

Dr. Nazife TOSALAK

İbrahim Ethem KAYA/Havva METLİ/Ayşenur GÜNGÖR

Esma ÖZMEN

Fadime ŞANLI

Esin TURMAZ

BİYOKİMYA LABORATUVARI

DİYALİZ HİZMETLERİ

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

DİŞ POLİKLİNİĞİ HİZMETLERİ

İbrahim ETHEM KAYA

Esma KÜÇÜKÖZ

Yasemin KOÇ

Dt.Büşra BECERİKLİ

Havva METLİ

Hande ŞENER

Ayşe NAR

Dt. Kübra KARAHANLI

Merve ANLAR

Hilal KARTAL

Esin TURMAZ

Nursel GÜLEÇ

DESTEK HİZMETLERİ

TESİS YÖNETİMİ

OTELCİLİK HİZMETLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

ATIK YÖNETİMİ

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Merve ANLAR

Esin TURMAZ

Mustafa DOĞAN

Zübeyir METİN

Hayri YARALI

Esin TURMAZ

Hakkı GÖKMEN

Onur ELMAS

Ayşenur GÜNGÖR

Merve ANLAR

Ali ARSLAN

İskender SELVİ

Selim YAZAR

Özgehan AKKEŞ

Zübeyir METİN

Zübeyir METİN

Nida TABU

Osman TOKAY/ Yusuf TEZGEL

Ayşenur GÜNGÖR

Menteş ŞEN

 

KOMİTELER

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Dr. Mehmet KENDİR

Muhammet ATEŞ

Esin TURMAZ

Çalışanların arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

Mustafa YORULMAZ

 

Esin TURMAZ

İlaç güvenliğinin sağlanması

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Uzm. Dr. Tuğçe ÖZEK

Merve AY

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Esma ÖZMEN

Merve ANLAR

 

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Esin TURMAZ

Ayşenur GÜNGÖR

Esma KÜÇÜKÖZ

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

Op. Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Dt. Büşra BECERİKLİ

Ayten DURMAZ

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Zübeyir METİN

Ali ARSLAN

 

Hasta mahremiyetinin sağlanması

Merve ANLAR

Esin TURMAZ

Ayşenur GÜNGÖR

Hastanın güvenli transferi

Dr. Nazife TOSALAK

Esin TURMAZ

Esma KÜÇÜKÖZ

Hasta bilgilerinin ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli şekilde devredilmesi

Esin TURMAZ

Ayşenur GÜNGÖR

 

Bilgi güvenliğinin sağlanması

Mustafa YORULMAZ

Mustafa DOĞAN

 

Enfeksiyonların önlenmesi

Uzm. Dr. İ. Erkam CANTİMUR

Merve ANLAR

 

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

İbrahim Ethem KAYA

Havva METLİ

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

Dr.Nazife TOSALAK

Esin TURMAZ

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması

Fadime ŞANLI

İsa GÜLEÇ

Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi

Uzm. Dr. İ. Erkam CANTİMUR

Fadime ŞANLI

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması

Merve ANLAR

Esin TURMAZ

Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması

Merve ANLAR

Esin TURMAZ

EĞİTİM KOMİTESİ

Uyum eğitimi

Dr. Mehmet KENDİR

Esin TURMAZ

Hizmet içi eğitimler

Mustafa YORULMAZ

Esin TURMAZ

Sağlıkta kalite standartları eğitimi

Merve ANLAR

Esin TURMAZ

Hastalara yönelik eğitimler

Ayşenur GÜNGÖR

Esin TURMAZ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Zübeyir METİN

Kurumda can/mal güvenliğinin sağlanması

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

İsa GÜLEÇ

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Merve ANLAR

Tıbbi cihazların bakım ayar ve kalibrasyon planları ve kalibrasyonlarının yapılması

Hakkı GÖKMEN

Esin TURMAZ

Ali ARSLAN/Onur ELMAS

Atık yönetimi çalışmaları /Tehlikeli maddelerin yönetimi

Esin TURMAZ

Merve ANLAR

Selim YAZAR

Afet ve acil durum yönetim çalışmaları

Nida TABU

Fadime ŞANLI

Ali ARSLAN/Onur ELMAS

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

Dr. Mehmet KENDİR

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Op. Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Uzm. Dr. Tuğçe ÖZEK

Uzm.Dr. İ.CANTİMUR

Uzm.Dr.Irmak ÜYEL

Dr. Nazife TOSALAK

Merve ANLAR

Mustafa DOĞAN

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi

Hastanede mevcut olan özellikli alanlarda enfeksiyon kontrolü (diyaliz, yoğun bakım, kemik iliği nakil ünitesi, immunsüpresif hasta odaları, izolasyon odaları, parenteral nutrisyon ünitesi vb.)

Olağanüstü durumlara (salgınlar, nadir görülen enfeksiyonlar vb.) yönelik planlamaların yapılması

Dr. Mehmet KENDİR

Merve ANLAR

Hava ve su kaynaklı enfeksiyon kontrol önlemleri

Tesis kaynaklı tadilat, onarım, inşaat çalışmalarında enfeksiyonların önlenmesi

Çamaşırhane, mutfak, morg, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi

Mustafa YORULMAZ

Esin TURMAZ

Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi

Çalışanların mesleki enfeksiyonlardan korunmasına yönelik yapılması gereken sağlık taramaları ile bağışıklama işlemlerinin tanımlanması

Ömer ÖZKAN

Fadime ŞANLI

Akılcı antibiyotik kullanımı

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Uzm.Dr. İ. Erkam CANTİMUR

Uzm. Dr. Tuğçe ÖZEK

Merve AY

İzolasyon önlemleri

Enfeksiyon kontrol demetleri

Op. Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Ayşenur GÜNGÖR

 

Sürveyans

El hijyeni

 

Merve ANLAR

Osman TOKAY

EKİPLER/KURULLAR

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

İlacın dâhil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Merve AY

Uzm. Dr. Tuğçe ÖZEK

Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Uzm. Dr. İ. Erkam CANTİMUR

Merve AY

Dt. Büşra BECERİKLİ

Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Uzm. Dr. Tuğçe ÖZEK

Merve AY

Zeynep KABAKLI

Akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin uygulanması

Op. Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Fadime ŞANLI

Merve AY

Esin TURMAZ

MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Dr.Mehmet KENDİR

Dr. Nazife TOSALAK

Mustafa YORULMAZ

Esin TURMAZ

Fadime ŞANLI

H. Şeyma ŞAHİN

İsa GÜLEÇ

PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

HASTA ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Dr.Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Ayşenur GÜNGÖR

Merve ANLAR

İsa GÜLEÇ

Fadime ŞANLI

MALZEME VE CİHAZ SORUMLU EKİBİ

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Dr.Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Hakkı GÖKMEN

Merve ANLAR

Osman TOKAY

Fadime ŞANLI

BİNA TURU EKİBİ

ACİL SERVİS KONSÜLTASYON EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Dr.Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Merve ANLAR/Esin TURMAZ

Uzm.Dr. Mehmet AYHAN

Fadime ŞANLI

Op.Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Ayşenur GÜNGÖR

Uzm.Dr. Tuğçe ÖZEK

Nida TABU

Uzm. Dr. İbrahim Erkam CANTİMUR

Hakkı GÖKMEN/Osman TOKAY

Dr. Nazife TOSALAK

Zübeyir METİN

Esin TURMAZ

NUTRİSYONEL DESTEK EKİBİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Dr. Mehmet KENDİR

Merve ANLAR

Uzm. Dr .İ. Erkam CANTİMUR

Op.Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Uzm. Dr. Tuğçe ÖZEK

Mustafa YORULMAZ

Esin TURMAZ

Merve ANLAR

Merve AY

Buse Gül YARALI

Dr. Nazife TOSALAK

İsa GÜLEÇ

Yasemin KOÇ

Esin TURMAZ

Ayşenur GÜNGÖR

Fadime ŞANLI

Nursel GÜLEÇ

RİSK YÖNETİM KURULU

Dr.Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Merve ANLAR

Esin TURMAZ

Ömer ÖZKAN

Hakkı GÖKMEN

Ayten DURMAZ

Ali ARSLAN

Esma KÜÇÜKÖZ

Ayşenur GÜNGÖR

Fadime ŞANLI

Havva METLİ

Esma ÖZMEN

Zübeyir METİN

Hayri YARALI

Onur ELMAS

KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ

TEMİZLİK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Mustafa YORULMAZ

Nida TABU

Merve ANLAR

Hakkı GÖKMEN

Fadime ŞANLI

İsa GÜLEÇ

Esin TURMAZ

Zübeyir METİN

Menteş ŞEN

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ VE LABORATUVAR EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Dr.Mehmet KENDİR

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Mustafa YORULMAZ

Uzm.Dr.Servet YİĞİT (Gözetimli Laboratuvar Sorumlu hekimi)

Ayşe SÖNMEZ

Mustafa DOĞAN

İbrahim Ethem KAYA/Havva METLİ/Merve ANLAR

Servet YANARDAĞ

BEBEK DOSTU EKİBİ

Esin TURMAZ

Ayşenur GÜNGÖR

Nazan TAN

Ayşe KARTAL

İLAÇ İMHA KOMİSYONU

Dr.Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Ayşenur GÜNGÖR

Esin TURMAZ

Osman TOKAY

Merve AY

SEVK EDİLEN HASTA DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Op. Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Uzm.Dr.İbrahim Erkam CANTİMUR

Mustafa YORULMAZ

Uzm.Dr.Tuğçe ÖZEK

Dr. Nazife TOSALAK

Esin TURMAZ

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Merve ANLAR

Fadime ŞANLI

Dr. Nazife TOSALAK

Esma ÖZMEN

Nida TABU

Hakkı GÖKMEN

Ömer ÖZKAN

Merve AY

İbrahim E. KAYA/Havva METLİ

Zübeyir METİN

 

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr.Mehmet KENDİR

Fadime ŞANLI

Hakkı GÖKMEN

İbrahim Ethem KAYA/Havva METLİ

Mustafa YORULMAZ

Dr. Nazife TOSALAK

Merve AY

Esma ÖZMEN

Merve ANLAR

Esin TURMAZ

Osman TOKAY

Nida TABU

KARŞILAMA YÖNLENDİRME EKİBİ

RADYASYON MÜDAHALE EKİBİ

Hülya TEKİN

Nursel GÜLEÇ

Dr. Mehmet KENDİR

Merve ANLAR

Hakkı GÖKMEN

Hatice SÖYLEMEZ

Serpil TEMİZ

Mustafa YORULMAZ

Fadime ŞANLI

Zübeyir METİN

Fatma KIZILIRMAK

Neslihan GÜLEÇ

Dr. Nazife TOSALAK

Esma ÖZMEN

Esin TURMAZ

YEMEK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

BÜTÜNCÜL HASTA DEĞERLENDİRME EKİBİ

Mustafa YORULMAZ

Merve ANLAR

Uzm. Dr. Mehmet AYHAN

Uzm. Dr. Tuğçe ÖZEK

Esin TURMAZ

Yasemin KOÇ

Buse Gül YARALI

Fadime ŞANLI

Uzm. Dr. İ. Erkam CANTİMUR

Op. Dr. Ahmet YEŞİLTAŞ

Buse Gül YARALI

Esma KÜÇÜKÖZ

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ

Esin TURMAZ

Esma KÜÇÜKÖZ

Merve ANLAR

Ayşenur GÜNGÖR

Neslihan GÜLEÇ

HASTA HAKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr. Mehmet KENDİR

Mustafa YORULMAZ

Merve ANLAR

Fadime ŞANLI

Esma KÜÇÜKÖZ

Ayşenur GÜNGÖR

İ.Ethem KAYA/Havva METLİ

Esin TURMAZ

Esma ÖZMEN

Yasemin KOÇ