Kalite Organizasyon Şeması Görev Dağılımı
25 Kasım 2019

KURUMSAL HİZMETLER

 

KURUMSAL YAPI

KALİTE VE DOKÜMAN YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİMİ

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

SOSYAL SORUMLULUK

 

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Candan ZENGİN

S.B.H.M.

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Candan ZENGİN

S.B.H.M.

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Merve GÜLCAN

KYD

Merve GÜLCAN

KYD

Merve GÜLCAN

KYD

Merve GÜLCAN

KYD

Emine YILDIZ

Derya BAYRAK SERGİN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Merve GÜLCAN

KYD

 

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

HASTA DENEYİMİ

HİZMETE ERİŞİM

YAŞAM SONU HİZMETLER

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

 

İsmail GÜNER

BAŞHEKİM

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M.

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Candan ZENGİN

S.B.H.M

Candan ZENGİN

S.B.H.M.

Yaşar KIZILIRMAK

GASSAL

Candan ZENGİN

S.B.H.M

Merve GÜLCAN

KYD

Merve GÜLCAN

KYD

Merve GÜLCAN

KYD

Derya BAYRAK SERGİN

EĞİTİM/ENF HEMŞİRESİ

HASTA BAKIMI

İLAÇ YÖNETİMİ

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Candan ZENGİN

S.B.H.M.

Rumeysa AVCI

Eczacı

Derya BAYRAK SERGİN

Ömer ÖZKAN

Hemşire

 

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ

ACİL SERVİS

 

Laboratuvar Teknisyeni

İbrahim Ethem KAYA

Burak DEMİRCİ

Röntgen Teknisyeni

Ayşe KUMARTAŞ

Acil Sorumlu Hemşiresi

 

BİYOKİMYA LABORATUVARI

DİYALİZ HİZMETLERİ

DİŞ POLİKLİNİĞİ HİZMETLERİ

 

İbrahim ETHEM KAYA

Laboratuvar Teknisyeni

Kübra ESER

Hemşire

Dt. Ferhan OYANIK

DESTEK HİZMETLERİ

TESİS YÖNETİMİ

OTELCİLİK HİZMETLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

ATIK YÖNETİMİ

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

 

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Mehmet EKŞİ

SAĞLIK MEMURU

Hayri YARALI

V.H.K.İ

İbrahim ATALAY

HİZMETLİ

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Hayri YARALI

V.H.K.İ.

İbrahim ATALAY

HİZMETLİ

Zübeyir METİN

TEKNİK PERSONEL

Neslihan GÜLEÇ

SATIN ALMA PERSONELİ

Durmuş Zeybek

TEMİZLİK PERSONELİ

KOMİTELER VE EKİPLER

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

Candan ZENGİN

 

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

İbrahim ATALAY

 

Hasta bilgi ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

Abdurahman KESER

 

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Burak DEMİRCİ

 

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

 

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Candan ZENGİN

 

Enfeksiyonların önlenmesi

Derya BAYRAK SERGİN

 

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

İbrahim Ethem KAYA

 

Hastaların güvenli transferi

Ayşe KUMARTAŞ

 

İlaç güvenliğinin sağlanması

Rumeysa AVCI

 

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Fatma ÇETİN

 

Hasta mahremiyeti

Merve GÜLCAN

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

Abdurahman KESER

 

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

Candan ZENGİN

 

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması

İsa GÜLEÇ

 

Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi

Derya BAYRAK SERGİN

 

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması

Hande ŞENER

 

Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması

Emine YILDIZ

 

EĞİTİM KOMİTESİ

 

Hizmet içi eğitimler

Abdurahman KESER

 

Uyum eğitimi

Derya BAYRAK SERGİN

 

Sağlıkta kalite standartları eğitimi

Merve GÜLCAN

 

Hastalara yönelik eğitimler

Candan ZENGİN

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

 

Acil durum ve afet yönetim çalışmaları kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

Abdurahman KESER

 

Tıbbi cihazların bakım ayar ve kalibrasyonlarının yapılması

İbrahim ATALAY

 

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

UZM.DR.İsmail GÜNER

 

Atık yönetimi çalışmaları

Tehlikeli maddelerin yönetimi

İbrahim ATALAY

AKILCI İLAÇ / ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

Akılcı antibiyotik ve Akılcı ilaç kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanması

Rumeysa AVCI

İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi

Osman TOKAY

Akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin uygulanması

Derya BAYRAK SERGİN

MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ

 

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

 

Abdurahman KESER

Abdurahman KESER

 

Candan ZENGİN

İsa GÜLEÇ

 

Mehmet ÖZEN-Ayşe KUMARTAŞ

Derya BAYRAK SERGİN

 

PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

HASTA ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

 

Abdurahman GÜNER

Candan ZENGİN

 

Candan ZENGİN

Merve GÜLCAN

 

İsa GÜLEÇ

Derya BAYRAK SERGİN

 

TIBBİ CİHAZ SORUMLU EKİBİ

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

 

Abdurahman KESER

Candan ZENGİN

 

İbrahim ATALAY

Merve GÜLCAN Derya BAYRAK SERGİN

BİNA TUR EKİBİ

ACİL SERVİS KONSÜLTASYON EKİBİ

 

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

Dr. Okan ÖZAK

 

Abdurahman KESER

Candan ZENGİN

 

Merve GÜLCAN

Ayşe KUMARTAŞ

 

NUTRİSYONEL DESTEK EKİBİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

UZM.DR.İsmail GÜNER

 

Candan ZENGİN

Candan ZENGİN

 

Şerife Nur DİNÇ

Mehmet ÖZEN

 

Rumeysa AVCI

Abdullah BOZDAĞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Nursel GÜLEÇ

 

Abdurahman KESER

Ömer ÖZKAN

 

Emine YILDIZ

Fatma Rumeysa AVCI

 

KIRMIZI KOD EKİBİ

Merve GÜLCAN

 

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

Derya BAYRAK SERGİN

 

Abdurahman KESER

 

 

Emine YILDIZ

TEMİZLİK KOMİTESİ

Ali ŞİRECİ

Abdurahman KESER

Mehmet AKTAŞ

Candan ZENGİN

Zübeyir METİN

Merve GÜLCAN

 

İsa GÜLEÇ

Derya BAYRAK SERGİN

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Ayşe KUMARTAŞ

 

Uzm. Dr. İsmail GÜNER (Başhekim)

Mahmut AKTAŞ

 

Abdurahman KESER(İ.Mİ.M)

Durmuş ZEYBEK

 

Osman ESER (Bilgi işlem personeli)

 

TRANSFÜZYON VE LABORATUVAR KOMİSYONU

DÖNER SERMAYE İNCELEME KOMİSYONU

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

Uzm. Dr. İsmail GÜNER

Candan ZENGİN

Candan ZENGİN

İbrahim Ethem KAYA

Abdurahman KESER

Servet YİĞİT (Gözetimli Laboratuvar Sorumlu hekimi )

Burak DEMİRCİ

SATIN ALMA KOMİSYONU

Ayşe KUMARTAŞ

Bu komisyon için bizzat görevlendirme yapılmayıp, konunun muhatapları komisyonda yer almaktadır.

Hayri YARALI

MUAYENE KOMİSYONU

Ferhan OYANIK

Bu komisyon için bizzat görevlendirme yapılmayıp, konunun muhatapları komisyonda yer almaktadır.

 

 

 

GÖSTERGELERİN İZLENMESİ

BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER

Kalite Yönetimi

Döf sonuçlandırma oranı

Eğitim Yönetimi

*Personelin eğitime katılım oranı

*Planlanan eğitimlerin gerçekleştirilme oranı

Hasta Deneyimi

*Hasta memnuniyet oranı

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

+Çalışan memnuniyet oranı

*Çalışanlara yönelik şiddet olay sayısı

*Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranı

*Kesici delici alet yaralanma oranı

*Personel devir hızı

*Mesleki eğitime uygun bölümde çalışmayan personel oranı

*Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının tamamlanma oranı

* Hemşire bölüm değiştirme oranı

Hasta Bakımı

*Düşen Hasta oranı

İlaç Yönetimi

*İlaç hatalarının gerçekleşme sayısı

Enfeksiyonların Önlenmesi

*El hijyeni uyumu

Tansfüzyon Hizmetleri

*İmha edilen kan miktarı

Radyasyon Güvenliği

*Tekrarlayan çekim sayısı

Diyaliz Hizmetleri

*Saf su örneklerinde mikrobiyolojik analizlerin zamanında yapılma oranı

*Hemodiyaliz hastalarında KT/V veya URR değeri 1.7 den düşük hasta oranı

 

 

Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri

*Klinik laboratuar testlerinde reddedilen numune oranı

*Kaybolan numune oranı

*İç kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk sayısı

*Dış kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk sayısı

*Zamanında verilmeyen sonuç oranı

Bilgi Yönetimi

*Teknik birimin hastane bilgi yönetim sistemi arızalarına ortalama müdahale süresi

*HBYSnin devre dışı kaldığı süre

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

*Eksiksiz hasta dosyası oranı

Acil Servis

*Acil servise yeniden başvuru oranı

*Acil serviste ortalama müşahade süresi

*Konsültan hekimin acil servise ulaşma süresi

*Hasta sevk oranı

KLİNİK GÖSTERELER

 

MERVE GÜLCAN

Kalite Yönetim Direktörü

SORUMLULAR

MERVE GÜLCAN

Kalite Yönetim Direktörü

DERYA BAYRAK

Eğitim Hemşiresi

MERVE GÜLCAN

Kalite Yönetim Direktörü

MERVE GÜLCAN

Kalite Yönetim Direktörü

MERVE GÜLCAN

Kalite Yönetim Direktörü

MERVE GÜLCAN

Kalite Yönetim Direktörü

F.RUMEYSA AVCI

ECZACI

DERYA BAYRAK SERGİN

Enfeksiyon Hemşiresi

İbrahim Ethem KAYA

Laboratuvar Teknisyeni

Burak DEMİRCİ

Röntgen Teknisyeni

KÜBRA ESER

BİRİM SORUMLUSU

 

 

İbrahim Ethem KAYA

Laboratuvar Teknisyeni

 

 

 

Abdurahman KESER

İ.M.İ.M

Hayri YARALI

V.H.K.İ

Ayşe KUMARTAŞ

Acil sorumlu Hemşiresi

 

 

Servet YANARDAĞ

V.H.K.İ

 

 

                          

Sorumlular Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışmalıdır.

Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.