Akılcı İlaç Kullanımı
28 Temmuz 2023

Akılcı ilaç kullanımı: Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacıuygun süre ve dozajdaen düşük fiyata ve kolaycasağlayabilmeleri olarak tanımlanır.
     Akılcı ilaç kullanımında dört ana etken etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyettir. Bu dört ana unsurun gözetilmesi akılcı ilaç kullanımının temelidir. Akılcı ilaç kullanımında amaç sağlık hizmeti kalitesini artırmak, tedavi maliyetlerini azaltmak, sık görülen enfeksiyon kaynaklarının uygulanan tedavilere karşı geliştirebileceği direnci mümkün olduğunca ötelemek, azaltmaktır.

     Hastane akılcı ilaç politikamız:

-Hastanın klinik bulgu ve bireysel özelliklerine göre; uygun tedavi süresi, doz ve uygun yolla kullanılacak olan ilacın seçilmesi, 
-İlaç tedavisinin etkili, güvenilir ve ekonomik biçimde uygulanmasının sağlanması, 
-Yan etki ve ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimlerinin göz önüne alınması, 
-Tedaviye verilen cevabın değerlendirilmesi, 
-Tüm sağlık personeli ve hastalarda çeşitli yollarla farkındalık oluşturulmasının sağlanmasıdır.

            Hastanemiz akılcı ilaç faaliyet planı:

-Hastane otomasyonunda akılcı ilaç ile ilgili bilgilendirici uyarıcı mesajlar verilmesinin sağlanması
-Hastanemiz web sayfasında akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirici içerik bulunması
-Hastanemizdeki tüm personele ayda bir defa olacak şekilde akılcı ilaç kullanımı eğitimi verilmesi 
-Hastanemiz tüm klinik ve poliklinik katlarına akılcı ilaç posterleri asmak ve tanıtım broşürlerinin bulunmasını sağlamak 
-Yılda 2 kez olmak üzere hastaları bilgilendirmeye yönelik hasta eğitimi düzenlenmesi 
-Hastanemizde hastaların sıklıkla bulunduğu alanlardaki lcd ekranlarda akılcı ilaç kullanımı ile ilgili videoların yayınlanmasıdır.

 

Çok ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir!

Hekiminizin  bilgisi olmadan başka ilaçlara veya tedavi seçeneklerine başvurmayın!

İlaçlarınızı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın!

İlaçlarınızı belirlenen süre ve miktarda kullanın!

Hekiminizin  bilgisi olmadan başka ilaçlara veya tedavi seçeneklerine başvurmayın!